Статут завантажити файл
Територія обслуговування завантажити файл
Правила прийому до закладу завантажити файл
Правила поведінки здобувача освіти завантажити файл
Порядок реагування завантажити файл
Порядок подання та розгляд заяв. булінг завантажити файл
План заходів продидії булінгу завантажити файл
Освітні програми  завантажити файл
Опис завантажити файл
Кадровий склад завантажити файл
Придбання І квартал 2020 завантажити файл
Пояснююча записка завантажити файл
Звіт про фінансові результати завантажити файл
Звіт про надходження та використання коштів ЗФ завантажити файл
Звіт про надходження і використання СФ завантажити файл
Довідка про спрямування обсягу власних надходжень завантажити файл
Звіт про заборгованість ЗФ завантажити файл
Баланс(1) завантажити файл
Примітки до річної фінансової звітності завантажити файл
Звіт про фінансові результати (2-ДС) завантажити файл
Звіт про рух грошових коштів (3-дс) завантажити файл
Звіт про надходження і використання СФ завантажити файл
Звіт про надходження та використання коштів ЗФ завантажити файл
Звіт про власний капітал (4-дс) завантажити файл
Довідка про підтвердження залишків на рахунках завантажити файл
Довідка про обсяг власних надходжень завантажити файл
Баланс завантажити файл
Ліцензія завантажити файл
Звіт керівника завантажити файл

ПОЛОЖЕННЯ

про внутрішню систему забезпечення якості освіти
КЗ «Тростянецький ЗДО «Колосок»

завантажити файл