Державна податкова служба використовує ризикоорієнтовний підхід до планування контрольно-перевірочної роботи

  • 16