Пошук

Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання підрозділами Центру надання соціальних послуг

Дата: 24.06.2021 11:39
Кількість переглядів: 2838

ПЕРЕЛІК соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними  підрозділами Центру надання соціальних послуг Щербанівської сільської ради. 

1. Центр надання соціальних послуг Щербанівської сільської ради (далі - Центр) надає такі соціальні послуги:

           - догляд вдома;

           - соціальна адаптація;

           - консультування;

           - інформування;

           - представництво інтересів;

           - соціальна профілактика;

           - посередництво (медіація);

           - соціальна інтеграція та реінтеграція;

           - екстрене (кризове) втручання;

           - соціальний супровід;

           - натуральна допомога;

           -  паліативний догляд;

           - соціальне таксі;

           - інші соціальні послуги.

2. На отримання соціальних послуг в Центрі мають право:

           2.1.   Особи/сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах:

           2.1.1. Громадяни похилого віку;

           2.1.2. Особи/діти з інвалідністю;

            2.1.3. Особи з частковою або повною втратою рухової активності, (пам'яті);

           2.1.4. Невиліковно хворі та особи, що потребують тривалого лікування;

           2.1.5. Особи з психічними та поведінковими розладами;

           2.1.6. Бездомні особи;

           2.1.7. Безробітні особи (зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу);

           2.1.8. Малозабезпечені особи;

           2.1.9. Діти-сироти;

            2.1.10. Діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа віком до 23 років;

           2.1.11. Сім’ї опікунів, піклувальників;

           2.1.12. Прийомні сім’ї;

           2.1.13. Дитячі будинки сімейного типу;

           2.1.14. Сім’ї патронатних вихователів;

           2.1.15. Особи, які постраждали від торгівлі людьми;

           2.1.16. Особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі;

           2.1.17. Особи, яким завдана шкода пожежею, стихійним лихом, катастрофою, терористичним актом;

           2.1.18. Особи/сім’ї внутрішньо переміщених осіб;

           2.1.19. Учасники антитерористичної операції (ООС);

           2.1.20. Члени сім'ї загиблого учасника антитерористичної операції (ООС).

3. Для надання соціальних послуг особою (або її законним представником), зазначеною у пункті 2 цього Переліку, подається письмова заява також може подаватися звернення, повідомлення інших осіб в інтересах осіб/сімей, які потребують соціальних послуг до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчого комітету Щербанівської сільської ради, яка в триденний строк після її надходження надсилає запит до закладу охорони здоров'я за місцем проживання/перебування особи/сім'ї для одержання медичного висновку про здатність до самообслуговування та потребу в постійній сторонній допомозі (далі - медичний висновок), до уповноваженої особи для отримання довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб і до територіального органу ДФС для отримання довідки про доходи громадянина (у разі потреби).

З метою встановлення наявності (відсутності) обтяжень речових прав на нерухоме майно громадян, зазначених в п. 2 цього Переліку, які подали письмову заяву у структурний підрозділ з питань соціального захисту населення виконавчого комітету Щербанівської сільської  ради, а також наявності (відсутності) укладених такими громадянами договорів довічного утримання (догляду), відділ в триденний строк після надходження письмової заяви отримує інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) шляхом безпосереднього доступу до нього відповідно до законодавства та долучає її до заяви громадянина.

У п’ятиденний строк, після надходження запиту, відповідні суб’єкти, зазначені в абзаці першому цього пункту, надають медичний висновок, довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, довідку про доходи громадянина (у разі потреби) у структурний підрозділ з питань соціального захисту населення виконавчого комітету Щербанівської сільської ради.

Протягом п’яти робочих днів з дня одержання заяви, звернення, повідомлення про надання соціальних послуг фахівець із соціальної роботи, проводить оцінювання потреб особи/сім'ї у соціальних послугах шляхом аналізу документів, фактів та інформації зібраних  під час спілкування з особою/сім'єю та їхнім найближчим оточенням.

4. Рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг приймається протягом 10 робочих днів з дня одержання заяви, звернення, повідомлення про надання соціальних послуг за результатами оцінювання потреб особи/сім'ї у соціальних послугах, яке в одноденний строк надсилається Центру разом із заявою громадянина  та документами, що додаються до заяви.

Після надходження зазначених документів Центр, протягом строку, визначеного у державних стандартах соціальних послуг, визначає індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги, встановлює групу рухової активності, визначає зміст соціальних послуг, уточнює обсяг, складає індивідуальний план, приймає рішення про необхідність надання соціальних послуг, про що видається відповідний наказ, та укладає з отримувачем соціальної послуги договір про надання таких послуг в двох екземплярах.

5. Прийняття на обслуговування до Центру здійснюється відповідно до наказу директора Центру.

6. У разі звернення особи або її законного представника безпосередньо до Центру,  Центр зобов'язаний надати допомогу в поданні заяви про надання соціальних послуг до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчого комітету Щербанівської сільської ради.

7. У разі виявлення особи, яка за станом здоров'я не спроможна самостійно прийняти рішення про необхідність надання їй соціальних послуг, заяву про надання соціальних послуг зобов’язані подати законний представник такої особи, орган опіки та піклування виконавчого комітету Щербанівської сільської ради.

8. Рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг  екстрено (кризово) приймається невідкладно, не пізніше однієї доби з моменту одержання відповідної заяви, звернення, повідомлення.

9. Рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг не пізніше трьох робочих днів після його прийняття видається або надсилається заявнику.

10. Центр може відмовити особі/сім’ї у наданні соціальних послуг у разі, відсутності потреби у соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї, ненадання надавачем соціальних послуг, яких потребує особа/сім'я.

Особі може бути відмовлено у наданні соціальних послуг у разі наявності у особи відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади сфери охорони здоров’я. Рішення про надання соціальних послуг приймається після усунення таких протипоказань.

Не може бути відмовлено у наданні соціальних послуг у разі наявної загрози життю чи здоров’ю особи.

11. У разі потреби та за згодою громадян, зазначених у пункті 2 цього Переліку, з метою визначення додаткової потреби у натуральній чи грошовій допомозі проводиться обстеження їх матеріально-побутових умов. Для цього утворюється комісія, до складу якої входить не менш як три особи (завідувач відділення, соціальний працівник та соціальний робітник).

12. Умови надання та припинення надання соціальних послуг та обов'язки сторін зазначаються у Договорі, що укладається між Центром та особою/сім’єю, яка потребує соціальних послуг, за винятком послуг, що надаються на разовій основі, зокрема консультаційних. Зміст, обсяг та періодичність надання соціальних послуг зазначаються у індивідуальному плані надання послуг, примірник якого, додаток є невід’ємною частиною Договору.

13. На кожну особу/сім'ю, яка отримує соціальні послуги у Центрі ведеться особова справа.

Перелік документів, необхідних для прийняття рішення про надання соціальних послуг у Центрі та оформлення особової справи, визначається окремо з огляду на те, яких соціальних послуг потребує особа/сім’я, яка знаходиться у складних життєвих обставинах та у яких структурних підрозділах передбачається їх надання.

Особові справи формуються, обліковуються й зберігаються з дотриманням  вимог з діловодства.

Особи/сім’ї, які знаходяться у складних життєвих обставинах й отримують соціальні послуги у Центрі, або їх опікуни/піклувальники, законні представники мають право, після подання письмового запиту на ім’я директора Центру, переглянути свою особову справу.

Форми заяви, медичного висновку, договору про надання соціальних послуг, карти визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, акта оцінки потреб у соціальних послугах, журналу обліку громадян, яких обслуговує Центр, затверджує Мінсоцполітики в установленому порядку.

14. Соціальні послуги в Центрі надаються отримувачам:

           -  за рахунок бюджетних коштів;

            -  з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг;

           -  за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб.

15. Соціальні послуги за рахунок бюджетних коштів, надаються:

           15.1. Незалежно від доходу отримувача соціальних послуг:

           - особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми;

          - особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі;

          - дітям з інвалідністю;

          - особам з інвалідністю I групи;

          - дітям-сиротам;

          - дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років;

          - сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім’ям патронатних вихователів.

           15.2. Іншим категоріям осіб - соціальні послуги з інформування, консультування, представництва інтересів, а також соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово).

           15.3. Отримувачам соціальних послуг, крім зазначених у пункті 15.1., середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб, - всі соціальні послуги.

           На підставі рішення сесії Щербанівської сільської ради для окремих структурних підрозділів Центру можуть передбачатись інші умови надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів.

16. З установленням диференційованої плати в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України, надаються соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

17.  За рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб соціальні послуги надаються:

           17.1. Отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;

           17.2. Понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг.

18. Середньомісячний сукупний дохід отримувача соціальних послуг для визначення права на отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів або з установленням диференційованої плати визначається за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за наданням соціальних послуг, та обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу його сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу. Методика обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї затверджується Міністерством соціальної політики України.

19.  Підставою для припинення надання соціальних послуг в Центрі за письмовим повідомленням особи є:

           19.1. Відсутність потреби у соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї.

           19.2. Закінчення строку дії Договору про надання соціальних послуг, крім випадків, передбачених частиною шостою статті 22 Закону України «Про соціальні послуги».

           19.3. Зміна місця проживання/перебування отримувача соціальних послуг, що унеможливлює надання соціальних послуг.

           19.4. Невиконання без поважних причин отримувачем соціальних послуг вимог, визначених Договором про надання соціальних послуг.

           19.5. Виявлення/встановлення недостовірних даних отримувачем соціальних послуг, що унеможливлює подальше надання соціальних послуг.

           19.6. Смерть отримувача соціальних послуг. У разі смерті надання соціальних послуг припиняється на підставі копії Свідоцта про смерть.

           19.7. Дострокове розірвання Договору про надання соціальних послуг за ініціативи отримувача соціальних послуг;

           19.8. Ліквідація (припинення діяльності) надавача соціальних послуг або припинення надання ним відповідних соціальних послуг.

      У разі виявлення в отримувача соціальних послуг відповідно до медичного    висновку медичних протипоказань, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я, надання соціальних послуг тимчасово припиняється на строк до усунення таких протипоказань без розірвання Договору про надання соціальних послуг.

      Не може бути припинено надання соціальних послуг у разі наявної загрози життю чи здоров’ю особи.

20. Розмір плати за соціальні послуги визначає Центр відповідно до постанов Кабінету Міністрів України та затверджується директором Центру, залежно від змісту та обсягу послуг, що надаються. Порядок регулювання тарифів на соціальні послуги затверджується Кабінетом Міністрів України.

21. Працівники Центру, які здійснюють надання соціальних послуг, зобов'язані сумлінно ставитися до виконання своїх обов'язків, поважати гідність громадян, не допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо громадян, яких вони обслуговують, зберігати в таємниці інформацію, отриману під час виконання своїх службових обов'язків, а також інформацію, що може бути використана проти зазначених громадян.

22.  Медичними протипоказаннями для надання соціальних послуг громадян є наявність у них інфекційних захворювань, залежності від психоактивних речовин, алкоголю, психічних захворювань, що потребують перебування на спеціальному диспансерному обліку.

У разі виявлення у громадянина зазначених протипоказань працівники Центру зобов'язані надати йому інформацію про можливі шляхи отримання соціальних послуг в інших установах.

23. Надання соціальних послуг у Центрі припиняється за письмовим повідомленням особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах або її законних представників у разі:

           23.1. Поліпшення стану здоров'я, виходу із складних життєвих обставин, у результаті чого втрачається потреба у наданні соціальних послуг;

           23.2. Виявлення у громадянина, якого обслуговує Центр, осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду);

           23.3. Направлення особи до будинків-інтернатів відповідного напрямку;

           23.4. Зміни місця проживання особи/сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах;

           23.5. Поліпшення матеріально-побутових умов (для осіб/сімей, які потребували надання гуманітарної та благодійної допомоги);

           23.6. Грубого, принизливого ставлення особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах до соціальних працівників, соціальних робітників Центру;

           23.7. Порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);

           23.8. Систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння;

           23.9. Виявлення медичних протипоказань для надання соціальних послуг;

           23.10. Надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій призначено щомісячну компенсаційну виплату, допомогу на догляд в установленому законодавством порядку (крім обслуговування у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);

           23.11. Надання громадянином соціальних послуг іншій особі та отримання ним щомісячної компенсаційної виплати, допомоги на догляд в установленому законодавством порядку;

           23.12. Відмови отримувача соціальних послуг або його законного представника від отримання соціальних послуг;

           23.13. Невиконання громадянином без поважних причин вимог щодо отримання соціальної послуги з догляду вдома після письмового попередження про припинення чи обмеження її надання або після обмеження надання такої послуги;

           23.14. Припинення діяльності Центру.

 В такому разі виконавчий комітет Щербанівської сільської  ради вживає заходів до забезпечення надання соціальних послуг особам, які їх отримували в  Центрі (розглядає питання щодо можливості надання соціальних послуг громадськими організаціями, фізичною особою, якій призначається щомісячна компенсаційна виплата відповідно до законодавства, тощо).

           24. Про припинення надання соціальних послуг громадянина видається
наказ і робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі отримувача соціальної послуги.

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь