Пошук

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації

Дата: 11.08.2023 15:42
Кількість переглядів: 163

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки (кадастровий номер 5324087700:00:014:0028) площею 2,7000 га в с.Щербані в адміністративних межах Щербанівської сільської ради»

Відповідно до статті 10 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку», з метою визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації інформації, яка включається до звіту про стратегічну екологічну оцінку (далі – СЕО), та необхідності здійснення СЕО замовник подає заяву про визначення обсягу СЕО до місцевих органів управління. Визначення обсягу СЕО, дозволяє сфокусувати звіт на важливих питаннях охорони довкілля, у тому числі для здоров’я населення, для громадськості та зацікавлених сторін.

Враховуючи вище вказане, надаємо на розгляд заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки (кадастровий номер 5324087700:00:014:0028) площею 2,7000 га в с.Щербані в адміністративних межах Щербанівської сільської ради».

1) Замовник.

Виконавчий комітет Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

Адреса: 38750, Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Центральна, буд. 2.

Виконавець – ФОП Плахтюк С.Ю

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Детальний план території земельної ділянки (кадастровий номер 5324087700:00:014:0028) площею 2,7000 га в с.Щербані в адміністративних межах Щербанівської сільської ради на виконання вимог договору за №12-23 розробляється ФОП Плахтюк С.Ю на замовлення виконавчого комітету Щербанівської сільської ради.

Детальний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, що визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою території проєктування, захисту території  від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього  природного середовища, охорони та збереження  нерухомих об’єктів  культурної спадщини та пам’яток археології (якщо вони присутні).

Містобудівним проєктом «Детальний план території земельної ділянки (кадастровий номер 5324087700:00:014:0028) площею 2,7000 га в с.Щербані в адміністративних межах Щербанівської сільської ради» вирішуються основні принципові питання планування території земельної ділянки для розміщення житлового 4-поверхневого багатоквартирного будинку з підземним паркінгом, культової споруди та торгівельно-виставкового центру.

Детальним планом території уточняється планувальна структура і функціональне призначення земельної ділянки, визначаються орієнтовні параметри забудови та планувальні обмеження земельної ділянки, на якій планується розміщення нових об’єктів багатоквартирної житлової та громадської забудови. При цьому враховано раціональне розташування об’єктів нового будівництва та можливість здійснення їх інженерного забезпечення в межах території, що розглядається детальним планом, з урахуванням містобудівної ситуації, що склалася, та положень Генерального плану с.Щербані. Проєктом детального плану враховуються нормативні вимоги щодо влаштування місць для тимчасового та постійного зберігання транспорту та санітарно-гігієнічні вимоги.

 

Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується шляхом їх розміщення на веб-сайті відповідної міської ради та в друкованих засобах масової інформації у загальнодоступному місці в приміщенні органу виконавчої влади, крім частини, що належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства України.

При розробці детального плану території враховуються: інформація земельного  кадастру; документи, які посвідчують право користування земельними ділянками; «Генеральний план села Щербані Полтавського району Полтавської області», розроблено ФОП С.В.Педан у 2016 році.

 

3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем, наявних на території, щодо якої здійснюється проєктування.

Детальним планом розглядається можливість забудови території земельної ділянки по вул. Щербанівський Шлях в с.Щербані.

Земельна ділянка підлягає Державній реєстрації зі визначенням цільового призначення – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури, що не суперечить вимогам містобудівної документації вищого рівня –генеральний план с.Щербані.

На даний час земельна ділянка вільна від забудови.

Проєктом детального плану дана оцінка існуючого стану території, що розглядається, та передбачені: основні принципи планування і забудови території, що розглядається, з розташуванням об’єктів багатоквартирної житлової та громадської забудови, її функціональне використання, інженерне забезпечення, організація транспортного та пішохідного руху, зокрема шлях руху пожежного транспорту для забезпечення пожежної безпеки, розміщення місць паркування транспортних засобів, а також комплексний благоустрій території проєктування на виконання вимог ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні».

Даних щодо радіоактивного забруднення території проєктування немає. Видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, на території проєктування немає. Хімічно небезпечних об’єктів немає. Несприятливі гідрометеорологічні явища (паводки, провали, зсуви) відсутні.

Територія проєктування має сприятливі умови для будівництва і рівнинний рельєф. Рельєф спокійний з пониженням на південний схід.

Екологічна ситуація в межах зони огляду навколо території проєктування протягом останніх років залишається стабільною, випадків екстримально-високого рівня забруднення складових довкілля, підтоплення, зсувів, просідань поверхні території, хімічних викидів – дані відсутні.

В межах ДПТ об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.

Транспортний зв'язок з територією, на яку розробляється Детальний план, здійснюється з вул.Щербанівський Шлях, а також прокладання внутрішніх проїздів шириною від 3,5, 5,5 та 6м.

Розміщення нових будівель та споруд на території проєктування потребує влаштування нових транспортних шляхів в межах ділянки проєктування для забезпечення технологічних та протипожежних вимог.

Цінні зелені насадження в межах території проєктування відсутні. Проєктними рішеннями пропонується визначити території для озеленення загального користування (травяний газон, дерева, кущі) в межах території проєктування.

У проєкті передбачаються наступні заходи з благоустрою території:

- облаштування твердого покриття та проїздів;

- організація виїзду з території проєктування на виконання протипожежних вимог;

- влаштування тимчасових паркувальних майданчиків для відвідувачів,  персоналу;

- з урахуванням вертикального планування, планується розмістити пішохідні доріжки по території проєктування.

Основний перелік елементів благоустрою на території пішохідних комунікацій має включати: тверді види покриття, елементи сполучень поверхонь, озеленення, лаки, урни та контейнери для побутових відходів, освітлювальне обладнання.

Запроєктований житловий багатоквартирний будинок, культову споруду та торгівельно-виставковий центр планується підключити до існуючих мереж водопостачання та водовідведення, що проходять вздовж вул.Щербанівський Шлях.

Інженерне обладнання проєктної території включає наступні мережі: господарсько-питного водопроводу, зв’язку, каналізайні мережі та зливової каналізації, теплові мережі, газопровід середнього та низького тиску, кабельні лінії електропередач.

 

4) Ймовірні наслідки:

Ймовірні наслідки діяльності – в проєкті детального плану території враховано вимоги Конституції України; Земельного Кодексу України; Закону України «Про енергозбереження»; Закону України «Про основи містобудування»; Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; ДБН Б.1.1-14:2021 Державні будівельні норми України. «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні»; ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; Правила охорони електричних мереж, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України №209 від 04.03.1997; ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів містобудівної документації»; ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» тощо.

 

а) Для довкілля, у тому числі для населення.

Ймовірні види впливу на навколишнє середовище:

– викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, розрахункові та фактично заміряні приземні концентрації яких не повинні перевищувати значення гранично допустимих концентрацій (ГДК), та пересувних джерел забруднення, а саме викиди  автомобільного транспорту та технологічного транспорту, передбаченого для процесу будівництва об’єкту;

– в період будівництва об’єктів та в процесі експлуатації вплив на водне середовище відсутній. Водопостачання –  мережа господарсько-питного водопроводу. Каналізація –  мережа комунальної каналізації.

– на соціальне середовище – будівництво багатоквартирних житлових будинків та об’єктів громадського обслуговування.

 

б) Для територій з природоохоронним статусом.

Об’єкти та території природно-заповідного фонду на території проєктування відсутні, отже вплив не передбачається.

 

в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Транскордонний плив відсутній.

 

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено.

Придатність до забудови на стадії розробки Детального плану території визначається  виходячи з найбільш  раціонального  її використання, ефективного розміщення всіх основних елементів  об’єктів і їх структури, організації вертикального планування, створення чітких транспортних зв’язків,  можливості розвитку завдяки резервуванню території, максимальному збереженню середовища існування людини.

На планування проєктної території впливатимуть інженерно-економічні аспекти її освоєння під забудову та ряд природних умов: геоморфологічні (форма рельєфу, крутизна схилів), геологічні (будова і склад залягаючих порід, їх несуча спроможність), гідрогеологічні (фізико-хімічний склад і рівень ґрунтових вод).

При розробці  детального плану  проєктної території  основними нормативними документами є: Державні будівельні норми – ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій", Санітарні правила № 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення» тощо.. 

 

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Перевірка матеріалів Детального плану території, розділу «Заходи з охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів», на відповідність діючим нормативно-правовим документам у цій галузі. Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Обсяг досліджень про необхідність здійснення процедури СЕО передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля, оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єкту, які можуть мати значний вплив на довкілля (в разі наявності).

 

7) Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

З метою дотримання стану навколишнього середовища на належному рівні, який вимагають чинні нормативні акти, документацією передбачається ряд планувальних та інженерних заходів до яких відносяться:

1. Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови:

- проведення забудови згідно нормативних вимог з наміченою містобудівною документацією та функціональним зонуванням;

- інженерна підготовка території та вертикальне планування, благоустрій, озеленення, влаштування твердого покриття проїздів;

- застосування сучасного технологічного обладнання

2. Заходи, що поліпшують стан повітряного басейну:

- озеленення та впорядкування зелених насаджень.

- влаштування зелених насаджень спеціального загального користування (травяний газон, клумби) в межах ділянки проєктування та поза її межами в місцях, де це можливо.

3. Заходи, що покращують стан підземного водного басейну:

- застосування мереж водопроводу;

- санітарне очищення — облаштування майданчиків контейнерів для збирання відходів.

Проєктними рішеннями детального плану забудови території не передбачається організація планової діяльності, яка б спричинила негативні наслідки для безпечності життєдіяльності людей та їхнього здоров’я, флори, фауни та біорізноманіття, грунту, повітря, води, клімату, ландшафту, природних територій та об’єктів тощо.

У випадку виявлення при проведенні робіт археологічних об’єктів необхідно зупинити роботи та повідомити про це органи охорони пам’ятників.

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

 

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» у разі необхідності проведення повномасштабної процедури СЕО.

 

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання.

Пропозиції надаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису керівника до виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області 38750, Полтавська область, Полтавського район, с.Щербані, вул. Центральна,2  протягом 10 днів з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті Щербанівської громади https://sherbanivska-gromada.gov.ua/ та внесення даної заяви до Єдиного державного реєстру стратегічної екологічної оцінки.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь