ОГОЛОШЕННЯ на заміщення вакантної посади директора Комунального закладу «Тростянецький заклад дошкільної освіти «Колосок»

  • 750

Оголошення Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунального закладу «Тростянецький заклад дошкільної освіти «Колосок»  Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області».

Виконавчий комітет Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області та відділ освіти Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області оголошують конкурс на заміщення вакантної посади директора Комунального закладу «Тростянецький заклад дошкільної освіти «Колосок»  Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області»

Умови конкурсу: затвердженні рішенням сьомої сесії  восьмого скликання Щербанівської сільської ради  Полтавського району  Полтавської області  від 13.04.2021 року «Про затвердження положення про конкурс на посаду директора закладу дошкільної освіти Щербанівської сільської ради Полтавського району  Полтавської області у новій редакції».

Найменування та місце знаходження закладу: Комунальний заклад «Тростянецький заклад дошкільної освіти «Колосок» Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області», що  знаходиться за адресою: 38770, Полтавська область, Полтавський район, с. Великий Тростянець, вул. Центральна 2 А,  тел.: 0674267741; 0969684806; e-mail: trostyan.sadok@ukr.net

Найменування посади: директор Комунального закладу «Тростянецький заклад дошкільної освіти «Колосок»  Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області»

Умови оплати праці: відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду: директором закладу дошкільної освіти  може бути особа, яка є громадянином України;  вільно володіє державною мовою;  має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра;  має стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної  освіти не менше трьох років; має високий рівень моральних якостей, сформовані позитивно значущі особистісно-ділові характеристики та фізичний і психічний стан якої не  перешкоджає виконанню професійних обов’язків; має організаторські здібності; може проявити себе в практичній роботі як лідер-менеджер, який управляє педагогічною системою закладу та її розвитком; вільно володіти сучасними інформаційними технологіями в обсязі необхідному для виконання посадових обов’язків, володіє технологіями менеджменту в освіті; може організовувати й стимулювати професійну та інноваційну діяльність педагогічних працівників; вміє  вивчати попит на освітні послуги, організовувати та забезпечувати їх якість;   вміє розробляти та приймати управлінські рішення, аналізувати результати функціонування та розвитку закладу дошкільної освіти, власної управлінської діяльності; мати здатності до прогнозування та проектування.

Не може бути призначена на посаду директора  закладу дошкільної освіти особа,  яка за рішенням суду визнана недієздатною або частково дієздатною; має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку; на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення, або правопорушення передбачене ст.173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у Конкурсі, подає конкурсній комісії наступні документи:

- письмову  заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- фото 3х4 см;

- копію документа, що засвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

-копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

- копію документів про вищу освіту не нижче ступеня спеціаліста/магістра,  також підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня (за наявності);

- трудову книжку (копію) чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

- медичну довідку про проходження обов’язкового огляду;

-довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

- інформацію про особисту адресу електронної пошти та номер контактного телефону для зворотного зв'язку.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, може подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк.

Усі копії документів подаються кандидатом разом з оригіналами, після ознайомлення з якими особи, що приймає документи, кандидат  особистим підписом посвідчує відповідність копій документів оригіналам.

Місце подання документів для участі у конкурсі: прийом документів здійснюється відділом освіти Щербанівської сільської ради  з 28.04.2021 року по 17.05.2021 року включно до  17.00  год.  за адресою: 36008, с. Щербані, вул. Центральна, 2, Полтавського району  Полтавської області, тел. (0532) 67-90-18.

Етапи проведення конкурсу та його тривалість:

1) оголошення конкурсу на заміщення посади директора  закладу дошкільної освіти;

2) подання документів учасниками конкурсного відбору на посаду директора  закладу дошкільної освіти;

3) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

4) допущення кандидатів до участі у конкурсі;

5) ознайомлення кандидатів із закладом дошкільної освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

6) проведення конкурсного відбору;

4) визначення переможця конкурсу;

5) оприлюднення результатів конкурсу;

6)надання кандидатам та сільському голові висновку щодо результатів конкурсного відбору;

7)призначення сільським головою директора закладу дошкільної освіти шляхом укладання строкового трудового договору (контракту) у письмовій формі.

Конкурсний відбір переможця Конкурсу здійснюється за результатами:

1)  письмової перевірки (тестування) на знання законодавства у сфері освіти та дошкільної освіти, зокрема Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері дошкільної освіти;

2) перевірки професійних компетентностей шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

3) публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу дошкільної освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації;

Публічна та відкрита презентація перспективного плану кандидата проходить за наступним регламентом: виступ кандидата – до 15 хв.; запитання та обговорення –  до 10 хв.

4)  співбесіди кандидатів з членами конкурсної комісії державною мовою до 5 хв.

Загальний час для проведення конкурсного відбору має становити не більше 1 години.

Дата, місце проведення конкурсного відбору: за рішенням конкурсної комісії дата і час, місце проведення конкурсного відбору будуть повідомленні додатково.

Прізвище та ім'я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та  приймати документи для участі у конкурсі: Осадча Леся Миколаївна, начальник відділу освіти Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області, тел.: 0957469979, e-mail: osvita-sherbani@ukr.net

Розпорядження Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунального закладу «Тростянецький заклад дошкільної освіти «Колосок» Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області» завантажити файл
Положення про конкурс на посаду директора закладу дошкільної освіти Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області завантажити файл
Рішення про затвердження Положення про конкурс на посаду директора закладу дошкільної освіти Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області завантажити файл

 

Інші оголошення

Всі оголошення