Інформаційна картка соціальної послуги: cоціальний супровід сімей/осіб у складних життєвих обставинах

  • 1098

Назва послуги: Соціальний супровід сімей /осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

Зміст послуги: консультування, регулярні зустрічі чи відвідування отримувача соціальної послуги з метою моніторингу виконання завдань, спрямованих на розв'язання складної життєвої ситуації отримувача соціальної послуги; допомога в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними; навчання та розвиток соціальних навичок, навичок виховання та догляду за дітьми, управління домогосподарством; консультування, психологічна підтримка.

Форма надання послуги: за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома); напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги; за місцем перебування отримувача соціальних послуг; поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг.

Термін надання послуги:  тимчасово не більше ніж шість місяців з дня прийняття рішення про надання такої послуги. У разі складного випадку - може бути продовжено до одного року.

Соціальні групи:  сім'ї/особи, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Умови надання послуги: безоплатно.

Підстава для отримання послуги: після комплексного визначення та оцінки індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складання індивідуального плану, укладення договору про надання соціальної послуги та рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або згідно наказу директора Центру надання соціальних послуг на підставі акту оцінки потреб сімї/особи.

Терміни щодо прийняття рішення про надання послуги:

Відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг (постанова Кабінету  Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 587)

Правові підстави для надання соціальної послуги: закон України «Про соціальні послуги», постанова Кабінету Міністрів України «Про організацію надання соціальних послуг» № 587 від 01.06.2020р., Державний стандарт соціального супроводу сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах (наказ Мінсоцполітики від 31.03.2016  № 318, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2016 р. за № 621/28751) та  рішення виконавчого комітету Щербанівської сільської ради № 14 від 10.07.2020 року «Про затвердження Порядку виявлення сімей(осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб) у Щербанівській сільській раді.

 Первинні документи, які формуються при наданні послуги:

- Договір про надання послуги протягом 7 робочих днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги;

- Форми обліку соціальної роботи з сім’ями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах затверджені наказом Мінсоцполітики від 13.07.2018 року № 1005 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 р. за № 943/32395).